fi en se no de
fi en se no de  

Vi låter aldrig
lågan slockna

Rock on

Vår berättelse

Som arbetare förstår vi branschen och vi vet att svetsning inte endast handlar om talang. Man behöver även fungerande verktyg och rätt attityd.

Vi vill hålla gnistan på så att ditt jobb aldrig avbryts onödan och få det gjort i tid utan att störa produktionen eller höja kostnaderna.

Vi har över 16 års erfarenhet med vårt familjeföretag som industritjänsteleverantör i Finland. Vi strävar nu efter internationalisering. Våra produkter är alltid av bästa kvalitet och våra tjänster snabba. Våra rötter finns djupt i Savolax och vårt hem i Vieremä, i partnerbyn Ponsse.

Våra rötter finns djupt i Savolax och vårt hem i Vieremä, i partnerbyn Ponsse. Våra branschbetjänade försäljningsställen är rikstäckande. Vårt team tar hand om underhållstjänsterna på fältet, smidig utan att det påverkar din produktion.

Vi håller allting enkelt. Vi vänder varje sten för att underlätta ditt arbete, så att du kan utföra det utan avbrott. Vi gör det genom att planera, bygga och upprätthålla effektiva och säkra arbetsförhållanden som hjälper dig att uppnå det bästa resultatet. Med full fart.

Så får vi arbetet att rocka!

Vår service

Vi är Kempis officiella vidareförsäljare och servicecenter. Vi tar hand om försäljningen, underhåll, uthyrning och leasing. Vi hyr ut Kemppi- svetsningsmaskiner samt fullt utrustade, flyttbara verktygscontainrar.

Vi planerar och förverkligar småverktygshyllor. Vårt team tar hand om underhållstjänsterna på fältet, smidig utan att det påverkar din produktion.

Från oss får du allt du behöver. Ingenting onödigt.

Palvelumme