Skip to content

LAIKAS
TOLKKU

Laikas Tolkku er en vedlikeholdstjeneste som tar ansvaret for reparasjon og forebyggende service på maskinparken. På denne måten forblir maskinene alltid i produksjon.

Med forebyggende service blir besparelsene høyere enn ellers, både økonomisk og tidsmessig.

Det er fornuftig.

  1. SPAR PENGER, TID OG NERVER
  2. ØK PRODUKTIVITETEN OG SIKKERHETEN
  3. OPPRETTHOLD RENHET OG ORDEN

VEDLIKEHOLDSTJENESTER

SERVICE PÅ SVEISEMASKIN
SERVICE PÅ SVEISELAMPE
SERVICE PÅ VIFTE
SERVICE PÅ HØYTRYKKSSPYLER
SERVICE OG INSPEKSJON PÅ LØFTEENHET
SERVICE PÅ MASKINER, ELEKTRISKE OG BATTERIDREVNE
SERVICE PÅ TRYKKLUFTSMASKIN

LAIKAS INDUSTRITJENESTER

Rentti
Kontti
Tolkku
Hylly
Hillo

Ta kontakt