Skip to content

Alla arbeten som sker på över 2 meters höjd , är det av yttersta vikt att alltid ha tillgång till en kollektiv eller personlig fallskyddsutrustning.

Det är viktigt att välja rätt fallskyddsutrustning för att undvika fallolyckor.
Kontrollera fallskyddet och dess förankring före varje användning
Fallskyddsutrustning skall underhållas väl och genomgå periodisk besikning med 12 månaders intervall.

Vi erbjuder ett stort utbud av fallskyddsutrustning, inspektion och besiktning till industrin.

Att arbetet kan fortsätta- Säkert

Från Laikas hittar du fallskyddsutrustning  och  vår personal är  auktoriserad och har erfarenhet av besiktningen av   fallskyddsutrustningen. Fallskyddsbesiktningen är en underavdelning  av våran Laikas-Tolkku service.

Säkerhetsövervakning på skydd har gjorts  enkelt för dig.
Vi registerar dina produkter och dokumenterar besiktningen.

Välorganiserad användning av fallskydds serienummer och arkivering  mindskar livscykelkostnader i skyddsutrustnimgen  i företaget.

Besiktningen, underhåll och annan spårning intensifieras, risken för fel minimeras och den  allmänna säkerheten förbättras.

Vi har stor erfarenhet och kompetens när det gäller besiktningar.
Vi har personal till fallskyddsbesiktning i alla våra kontorer.

Vår verksamhet är transparent, och med lång erfafanhet med industriet vet vi att säkerheten är viktigast.

Kontakta oss eller kom förbi

Kontakta oss